O NAS

  Zespół wyłonił się w toku warsztatów śpiewu tradycyjnego. Na pierwszy występ trzeba było nadać sobie jakąś nazwę krótszą niż: "Zespół Warsztatów Śpiewu Tradycyjnego działający przy Muzeum Wsi Opolskiej". Roboczo zostałyśmy Zespołem Śpiewu Dawnego i przez kolejny rok nic się w nazwie nie zmieniło. Dopiero kiedy poznałyśmy się lepiej  to okazało się, że niezłe z nas ziółka. 
    Staramy się śpiewać tak, jak to się na wsi robiło: pełnym gardłem tzw. głosem otwartym w starej, a czasem nawet archaicznej manierze śpiewaczej. Taki śpiew nazywany jest także białym. Uczymy się pieśni docierając do oryginalnych ich wykonań przez kobiety wiejskie. Zgłębiamy też funkcje
i znaczenie pieśni, objaśniamy symbolikę,  interpretujemy teksty. Wszystko to ma odzwierciedlenie podczas naszych koncertów, ponieważ nie tylko śpiewamy , ale także opowiadamy o pieśniach i konkretnych sytuacjach,
w których były, a w części są nadal wykonywane. Pokazujemy różnice ze względu na czas i region,
z którego pochodzą. Skupiamy się przede wszystkim na pieśniach ze Śląska Opolskiego, ale wykonujemy także inne, żeby przybliżać słuchaczom obraz pieśni ludowych w ogóle.

Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW